Az egyetemi tudás szabadalmaztatásának mozgatórugói - Egy országos felmérés eredménye magyar felsőoktatási intézményekben

Huszár Sándor, Prónay Szabolcs, Buzás Norbert
In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban. Konferencia helye, ideje: , 2015.10.15-2015.10.16. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont, 2015. pp. 207-217.
(ISBN:978-963-306-412-2)

Absztrakt


A kutatási eredmények szabadalmaztatása kiemelt szerepet játszik az egyetemi tudás hasznosításában. Az elmúlt évtizedekben egyre több felmérés vizsgálta a kutatók szabadalmaztatással kapcsolatos attitűdjét és motivációját, hogy részletesebben megértsük az a tevékenységet ösztönző és hátráltató tényezőket. Vizsgálatunk középpontjába a kutatókat állítjuk – építve a tervezett viselkedés elméletére (theory of planned bahavior) –, amelynek célja a szabadalmaztatással kapcsolatos meghatározó tényezők azonosítása. Az országos kérdőíves felmérésben 20 felsőoktatási intézmény 525 kutatója fejtette ki véleményét kutatási eredményeinek szabadalmaztatására vonatkozóan. A feltárt eredmények alapján elmondható, hogy elsősorban a szabadalmaztatással kapcsolatos attitűd és a környezet bátorítása játszik szerepet a szabadalmaztatási szándékban. A motivációs tényezőket tekintve viszont az anyagi ösztönzők helyett inkább az ipari szereplőktől való visszajelzéseket, valamint a feltalálók elismerését kellene az egyetemi kommunikáció során hangsúlyozni annak érdekében, hogy minél több kutató döntsön kutatási eredményeinek szabadalmaztatása mellett.

Kapcsolat


Dr. Buzás Norbert, MBA

kutatócsoport-vezető

buzas@kmcenter.szte.huFriss hírek

Friss hírek RSS

weboldal

A megújult weboldalon megtalálhatóak kutatási témáinkhoz kapcsolódó publikációk, beszámolók, valamint azok a kutatási területek, amelyekhez kapcsolódóan várjuk együttműködő partnerek jelentkezését!