science-to-business

Science-to-business Marketing (S2B marketing): a potenciál és partnerség szerepe a korai fázisú technológiák hasznosításában

Napjaink a szellemi alkotások területén hasonló folyamatok zajlanak le, mint a nyugati piacgazdaságokban a múlt század második felében, amikor már nem a termék előállítás lett a marketing fő kihívása, hanem az előállított termék értékesítése. Ez a helyzet különösen nagy kihívást jelent az alapkutatásban érdekeltek – így például az egyetemek – számára.

Tanulmányunkban a fenti helyzet fényében azt vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek és milyen kihívások kapcsolódnak napjainkban az egyetemeken keletkező szellemi alkotások értékesítéséhez. Vizsgálódásunk elméleti keretéül egy hazánkban még kevéssé elterjed – de külföldön már alkalmazott – megközelítési módot a science-to-business (S2B) marketinget választottuk. Tanulmányunkban kísérletet teszünk egy elméleti modell felállítására, mely az S2B marketing elméletét a McCarthy féle 4P marketing-mix elmélettel ötvözve egy új elméleti konstrukciót alkot a „potenciál” és a „partnerség” elemeinek modellbe illesztésével.

Kapcsolat


Dr. Buzás Norbert, MBA

kutatócsoport-vezető

buzas@kmcenter.szte.huFriss hírek

Friss hírek RSS

weboldal

A megújult weboldalon megtalálhatóak kutatási témáinkhoz kapcsolódó publikációk, beszámolók, valamint azok a kutatási területek, amelyekhez kapcsolódóan várjuk együttműködő partnerek jelentkezését!